top of page
Iga inimene vajab aega-ajalt kedagi, kellega rääkida.

Coaching - arengunõustamine

Iga inimene vajab aeg-ajalt kedagi, kellega rääkida. 

Võimalikud olukorrad, millal on coaching kasulik:

 

  • Elu planeerimine, valikute ja otsuste tegemine (mida soovn saavutada, kuhu jõuda? Millised on minu prioriteedid ja valikud? Millest olen valmis loobuma? Mida soovin oma ellu juurde? Minu erinevad rollid ja tasakaal. Kuidas tulen toime muutustega?)

  • Muutused tööelus (töökoha või töise rolli muutus, töölt vabanemine, tegevjuhtimisest taandumine, tegevusala vahetamine)

  • Nõustamine isikliku elu küsimustes (konfliktid või kriisid (lähi)suhetes, probleemid tööl, stress)

  • Enda arendamine (soov olla parem juht, inimene, elukaaslane, lapsevanem; võtta vastu uusi väljakutseid, kaardistada oma tegevused ja arenguruum)

 

Kasutatavad meetodid:

nõustamisvestlus, visualiseerimisülesanded, erinevad harjutused ja vajadusel kodutööd.

 

​Nõustamiskohtumise aeg: 2h

Kohtumiste arv: vastavajalt vajadusele ja omavahelistele kokkulepetele

Ühe korra hind: 100€

Asukoht Telliskivis. Täpsemad juhised saadetakse aja kokkuleppimisel meilitsi.

bottom of page