top of page
Kui keegi inimene või mingi olukord teid väga häirib, siis õnnistage teda iga kord, kui temast mõtlete.  ~Louise L. Hay~

Klienditeenindusoskuste töötuba

Professionaalsete oskuste arendamise töötuba keeruliste klienditeenindussituatsioonidega toimetulekuks ja iseenda toetamiseks

matteo-di-iorio-VD-Vjc8VmRA-unsplash.jpg

Töötoa eesmärk on arendada töötajate klienditeeninduse alaseid teadmisi ja suhtlemistehnikaid probleemsete klientidega suhtlemisel ja keerukate klienditeenindussituatsioonide lahendamisel ning iseenda toetamisel.

 

Koolituse põhifookus on teemadel:

-       Tööalane motivatsioon

-       Probleemsed kliendid ja konfliktsituatsioonid teenindamisel

-       Teenindaja enesehoid

 

Koolitus on struktureeritud ja juhitud. Teooriaosad ja arutelud vahelduvad praktiliste ülesannetega ja klienditeenindussituatsioonide lahendamisega. Fookus on probleemsetel klientidel ja konfliktsituatsioonidel. Koolitus toimub sõbralikus ja positiivses keskkonnas. 

 

Sisu koosneb kolmest osast:

 

I Klienditeenindustöö motivatsiooniline külg

Kuidas stressirohkusest ja ebameeldivatest kliendisituatsioonidest hoolimata pidada vastu, tulla rõõmsana tööle ja minna rahulolevana ära? Mis annaks jõudu ja hoiaks sisemist tasakaalu?

 

II Professionaalsed oskused töös keeruliste klientide ja teenindusolukordadega

-       kuidas käituda nn raskete klienditüüpidega: emotsionaalsete (ärritunud, rahulolematute, virisevate, ründavate) või manipulatiivsete klientidega;

-       enda mõtete-tunnete-suhtumiste seosed käitumisega (sh teatud alateadlike käitumismustrite tekkimine) nii klientide kui iseendaga suhtlemisel;

-       lahenduskeskne vestluse juhtimine, vastutus, vajadusel vabandamine;

-       nüansseeritud enesekehtestamine: navigeerimine inimliku mõistmise ja regulatiivsete nõuete maastikul;

-       mitteverbaalne suhtluskeel (kehakeel, sh hääl telefonis, selle tonaalsus ja tempo), sõnade valik, sobivad lausungid;

-       Praktilised harjutused, simulatsioonid, kliendikaasused, parimad praktikad.

 

III Enesehoid stressirohketes olukordades

Oskused ja võimekus end töösituatsioonidest saadud pingest ja negatiivsest koormast vabastada.
Enda emotsioonide juhtimine ja nendega toimetulek (nii olukorra käigus kui peale seda);

Erinevad praktilised harjutused.

 

Huvi korral võtke ühendust alltoodud kontaktidel või saatke päring siit.

 

matteo-di-iorio-VD-Vjc8VmRA-unsplash (1)

Stressijuhtimine ja vaimne tervis

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

scroll

Kellele?

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

bottom of page