top of page

Koolitused ettevõtetele

Et töö oleks rõõm!

Et ettevõttel läheks hästi, on esmatähtis, et töötajad teeksid oma tööd südamega. Iga juht teab, kui vajalikud on koolitused töötajate inspireerimiseks, oskuste tõstmiseks, hoiakute kujundamiseks või neile energiasüsti andmiseks

Töötajate arendamise tulemusena tõuseb kogu organisatsiooni efektiivsus ja professionaalsus.

 

Pakume ettevõtetele, organisatsioonidele ja eraisikutele erinevaid koolitusi, nõustamist ja arenguprogramme alates 2004. aastast. Kõik koolitused on informatiivsed, praktilised ja kaasahaaravad.

 

Valiku koolitustest leiad allpool või koolitusmenüüst. Iga koolitus on üles ehitatud rätsepatöö põhimõttel, lähtudes konkreetse ettevõtte või üksuse vajadustest, soovidest ja kokkulepitud eesmärkidest.

Koolitusvaldkonnad:

Müük ja klienditeenindus

Müük on ainulaadne inimestevahelise suhtlemise vorm. Müügiprotsess võib hõlpsasti ebaõnnestuda põhjustel, millel on nii vähe ühist toote või teenusega, mida müüja suure vaevaga "müüa" püüab.

Klienditeenindajate ettekujutus oma tööst erineb sageli sellest, kuidas kliendid seda tegelikult tajuvad. Kui töötaja saab aru, miks ja kuidas müügi- ja teenindusprotsessis asjad toimivad, siis on tal kergem kliente mõista ja kohandada oma hoiakuid ja käitumist vastavalt sellele. 

Vaata lähemalt siit.

Kliendisuhete juhtimine

Koolituse eesmärk on arendada klienditeenindajate oskusi ja hoiakuid pikaajalise kliendisuhte hoidmiseks.

 

Koolitus annab osalejatele vajalikke teenindusalaseid teadmisi, praktilisi suhtlemisoskusi, võtteid ja töövahendeid ning juurutada uusi käitumisviise, kuidas parimal võimalikul viisil klienti nõustada, terviklahendusi pakkuda, kliendisuhtlust juhtida ning iseennast selle kõige sees toetada.

Vaata lähemalt siit.

Kliendikohtumiste koolitus

Iga kliendisituatsiooni saab teadlikult suunata ja kujundada, kui teatakse, kuidas info liigub, millised on võimalikud takistused, kuidas kasutada verbaalset ja mitteverbaalset keelt, kuidas klienti kuulata nii, et ta räägiks, kuidas tagada oma sõnumi selgus ning mida teha, et  tulla toime pingelises olukorras tekkivate emotsioonidega.

 

Koolituse eesmärk on anda osalejatele vajalikke teadmisi ja töövahendeid, arendada praktilisi suhtlemisoskusi ja kuidas  juhtida kliendikohtumisi, osata kohanduda erinevate klientide stiiliga, kuidas lugeda ja kasutada kehakeelt. 

 

Vaata lähemalt siit.

Motivatsioonikoolitused

Motivatsioonikoolitused on abiks Sinu meeskonna ja organisatsiooni igapäevaste töiste tegemiste loovamaks ja vaheldusrikkamaks muutmisel.

 

Motivatsioonikoolitusi kasutatakse erinevatel eesmärkidel - töötajate tegutsemistahte tõstmiseks, nende hoiakute muutmise käivitamiseks - ja vastutuse võtmiseks või lihtsalt meeskonnale energiasüsti andmiseks.

 

Vaata lähemalt siit.

Meeskonnatreeningud

 ja teambuilding

Meeskonnatreening sisaldab meeskonnatöö põhialuseid, koostöö- ja grupiprotsesside tundmaõppimist.

Teadvustatakse peamisi põhimõtteid, mis aitavad kaasa usaldava ja toetava meeskonna loomisele ja hoidmisele, endast ja teistest paremale arusaamisele.

 

Treening on positiivne, tempokas, kogemusõppele põhinev ja meeskonnatööle keskendunud interaktiivne seminar, mis aitab kaasaval ja mängulisel moel kaasa ettevõtte väärtuste mõistmisele ja omaksvõtmisele. 

 

Vaata lähemalt siit.

Muutuste juhtimine ja coaching

Muutlikud ja kriitilised ajad kätkevad endas peale raskuste ka palju võimalusi. Omades vajalikke teadmisi, praktilisi oskusi ja uusi käitumisviise, on keerulistest aegadest võimalik läbi tulla suuremate võitudega, kui arvatagi osatakse. 

Vaata lähemalt muutuste juhtimise koolitusprogrammi.

 

Kuid sageli on sel ajal coachingust enam kui koolitusest. Coachingu käigus tegeleme konkreetselt Sinu või Sinu meeskonnakaaslase probleemidega: arutame asju koos – minu asi on küsida õigeid küsimusi ning Sinu asi on neile küsimustele ausalt vastata.

Coachingu kohta küsi lähemalt siit.

Stressijuhtimine - psühholoogiline enesehoid

Pingetega toimetulek on tänasel päeval kiire elu- ja töötempo tõttu eriti aktuaalne ning vajadus selle teema käsitlemise järele on aastatega kasvanud.

Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi stressi olemusest ja põhjustest, õpetada osalejaid märkama oma stressi varaseid tunnuseid, mõistma selle allikaid, ennetama ülemäärase stressi kuhjumist ning täiendada oma stressijuhtimise oskusi.
 

See praktiline ja kaasav koolitus aitab tõsta inimeste aktiivset energiat, sisaldab praktilisi näpunäiteid ja harjutusi.

 

Vaata lähemalt siit.

Esinemisoskused 

Praktiline esinemisoskuste koolitustreening, mille fookuses o­n osalejate esinemisjulguse tõstmine, sisemise enesekindluse suurendamine ja esinemiste veenvamaks muutmine.

 

Vaata lähemalt siit.

Koolitusmetoodika
Koolituse käigus kombineeritakse paindlikult erinevaid koolitusmeetodeid, et tagada pidev osalejate huvi ja erksus. Kombineeritakse teooriaõpet ja praktiliste kaasuste lahendamist, praktilisi analüüse ja arutelusid. Oluline rõhk on praktilisel ja treeningulisel kogemusõppel, rollimängudel ja simulatsioonidel.

Kõiki praktilisi harjutusi täiendavad juhtumianalüüs, kokkuvõtted, tagasiside ja teooria. Koolituspäevad on struktureeritud ja juhitud. Treening  võimaldab ennast kõrvalt näha, analüüsida oma teadmisi, oskusi ja käitumisi ning tajuda  sealjuures oma rolli töösuhetes tervikliku tulemuse saavutamisel.

 

Koolitused lõpevad koolitajate kirjaliku kokkuvõttega - tagasiside ja ettepanekutega organisatsiooni meeskonnale edasiste tegevuste suhtes.

 

Jaotusmaterjal

Käsitletavate teemade kohta saab iga osaleja koolitusmaterjali, mis on kohapeal osaliselt täiendatav ja hilisema kasutusvõimalusega meeldetuletusena koolitusest. Käsitletavate teemade kohta saab iga osaleja koolituse jaotusmaterjali. Jaotusmaterjal on kohapeal osaliselt täiendatav ja mõeldud hilisemaks kasutamiseks. Materjal on üles ehitatud, et meenutada koolitusel õpitut ja olla nn. igapäevaseks lühijuhendiks, sisaldades juhiseid ja konkreetseid näiteid praktiliseks tööks. 

bottom of page