top of page

Müügi ja teeninduskoolitused 

Tee kliendi rahakotti käib läbi kliendi südame...

Müügi- ja teeninduskoolitus fookusega lisamüügi aktiivsuse tõstmiseks ja lisamüügi suhtes positiivse hoiaku loomiseks.​

 

Müük on ainulaadne inimestevahelise suhtlemise vorm. Müügiprotsess võib hõlpsasti ebaõnnestuda põhjustel, millel on nii vähe ühist toote või teenusega, mida müüja suure vaevaga "müüa" püüab.

 

Koolitus aitab kaasaval ja mängulisel moel kaasa peamiste müügi- ja teenindusprotsessi osade tundmaõppimisele, müügikvaliteedi tunnetusele, klientidest paremale arusaamisele ja annab võimalusi läbi treeningute harjutada, kuidas neid teadmisi igapäevatöös rakendada. 

Koolitusel õpitakse peamisi põhimõtteid, mis aitavad kaasa erinevates klienditeenindusitatsioonides lisamüügi sooritamisele, aga ka kasumliku kliendisuhte loomisele ja hoidmisele. 

Seda kõike nii, et iga osaleja saab õppida/kogeda uut, samas tugineda juba oma olemasolevale kogemusele ja jagada seda teistega. 

 

Koolituse eesmärk:

 • anda praktilisi oskusi ja ideid, kuidas iga kliendisituatsiooni maksimaalselt ära kasutada;

 • suurendada müügiaktiivsus ja tõsta lisatoodete pakkumist;

 • kujundada lisamüügi suhtes positiivset hoiakut;

 • luua positiivset meeleolu ja üksteise toetamist soodustavat atmosfääri. 

Koolituse täpne sisu  ja korraldus lepitakse kokku vastava(te) kohtumis(t)e ja individuaalse eeltöö tulemusena, kuid soovitame järgmist:

 

Koolituse sisu:

 

 • Õpitakse nägema müügi (aktiivne pakkumine) ja teeninduse (kliendi soovi rahuldamine) erinevusi ja omavahelisi seoseid;

 • Kujundatakse osalejate hoiakuid teenindussituatsioonis, et õppida maksimaalselt ära kasutama iga kliendikontakti;

 • Nõustava müügi struktuur, selle erinevates osades kasutatavad meetodid;

 • Sõnastatakse ja harjutatakse nii müügiargumente kui klientide vastuväiteid;

 • Kliendisuhtluse põhimõtted - info liikumise omapära, mõjutamisviisid, kehakeel;

 • Treeningute käigus mängitakse läbi erinevaid kliendisituatsioone, kogetakse lisamüügi võtmeolukordi teenindusolukordades;

 • Jagatakse kogemust, kuidas ületada klientide ootusi läbi nende positiivse üllatamise.

 • Erinevate klienditüüpide käitumiseelistused (läbi DISC mudeli);

 • Lihtsad võtted enesemotivatsiooni tõstmiseks.

 

Koolituse esimene osa hõlmab peamiselt teooriat, mis seotakse grupitööde, harjutuste ja aruteludega. Teises osas toimuvad treeningud erinevate tehnikate harjutamiseks ja kinnistamiseks.


Koolituse tulemus:
 

 • Osalejad oskavad klientidele kliendikeskselt läheneda ja kasutada nõustava müügi põhimõtteid;

 • Kliendisuhtluse juhtimiseks osatakase kasutada erinevaid meetodeid, osatakse leida erinevate klientidega ühist keelt;

 • Osalejad saavad enesekindlust kliendisuhtluse juhtimiseks, s.h. vastuväidetega tegelemiseks ja ostuettepaneku tegemiseks;

 • Osalejatel kujuneb positiivne hoiak lisamüügi sooritamiseks.

 

Koolituse soovituslik maht: 1 kuni 3 päeva (a 8 ak/h).
Vastavalt kokkuleppele võib maht olla ka kas lühikoolituse formaadis (4 ak/h) või pikemaajalise arenguprogrammina.

 

Huvi korral võta ühendust alltoodud kontaktidel või saada päring siit.

 

bottom of page