top of page

Alustava ettevõtja baaskoolitus


Alustava ettevõtja baaskoolituse eesmärgiks on suurendada alustava ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks ettevõtluses.
 

 

Koolituse on ellu kutsunud EAS, kelle alustava ettevõtja baaskoolituse partneriks on 2014. aastal BDA Consulting OÜ.
Koolitused toimuvad ajavahemikus maist kuni detsembri lõpuni.

Alustava ettevõtja baaskoolitust kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond.


Kellele koolitus on suunatud?

Koolitus on suunatud kõigile, kes soovivad omandada ettevõtluse alaseid baasteadmisi ja oskusi ning saada oma ettevõtte alustamiseks praktilisi teadmisi. Eelkõige on koolitusele oodatud on eelneva ettevõtlusalase kogemuseta alustavad ettevõtjad ning vähekogenud vastalustanud ettevõtjad.

Su välimine teekond võib sisaldada miljoneid samme, kuid su sisemisel teekonnal on ainult üks samm:
see samm mida sa astud just praegu. ~E.Tolle~

Millest koolitusel räägitakse?

Koolitus on läbivalt praktilise suunitlusega ja koolitused toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist. Koolituse tulemusel on osalejatel kaardistatud oma ärimudel, samuti on valminud praktilise suunitlusega äriplaan ja tegevusplaan, mis on reaalseteks abivahendiks oma ettevõtte käivitamisel ja arendamisel.

 

Koolitus keskendub järgmistele teemadele:

  • Strateegiline planeerimine väikeettevõttes: mina kui ettevõtja äriidee ning äriidee arendamine.

  •  Turundus ja müük: turundusstrateegia ning turundus- ja müügiplaan.

  •  Tootearendus ja teenuse disain.

  •   Finantsjuhtimise alused.

  •   Meeskonna moodustamine, äri moodustamiseks ressursside leidmine.


Koolitavad professionaalsed koolitajad ja ettevõtjad ning praktikud:

Elmo Puidet, Dmitri Volov, Kalev Kaarna, Andro Kullerkupp, Algis Perens, Signe Israel, Markko Karu, Siiri Einaste, Argo Teral.

Koolituse lõpus toimub äriplaanide kaitsmine ja äriplaani edukalt kaitsnud osalejatele, kes on lisaks osalenud vähemalt neljal koolituspäeval, väljastatakse tunnistus.


Kuidas koolitusel osaleda?

Ühe koolituse kestus on 7 päeva (56 akadeemilist tundi), millele lisandub iseseisva koduse töö maht. Maksimaalselt on ühel nädalal 2 koolituspäeva. Koolituse osalemistasu on Harjumaal ja Tartumaal 70 eurot, teistes maakondades 40 eurot ühe osaleja kohta. Hind sisaldab käibemaksu.

Koolitusel osalemiseks tuleb esitada sooviavaldus maakondlikule arenduskeskusele.

Sealt saab ka muu olulise info: koolitusele registreerimisega seonduvad küsimused, vabade kohtade olemasolust ülevaade, koolituse toimumise kuupäevad ja asukoht.

 

Loe lähemalt EASi leheküljelt.

bottom of page