top of page
Jah !

 

Motivatsioonikoolitused on abiks Sinu meeskonna ja organisatsiooni igapäevaste töiste tegemiste loovamaks ja vaheldusrikkamaks muutmisel.

 

Motivatsioonikoolitusi kasutatakse erinevatel eesmärkidel:

 • töötajate tegutsemistahte tõstmiseks,

 • hoiakute muutmise käivitamiseks

 • vastutuse võtmise õppimiseks või lihtsalt

 • meeskonnale energiasüsti andmiseks.

 

Koolituse formaat võib olla loeng ettevõtte infopäeval või koostegemine fookusega erinevatel teemadel. 

 

Soovituslik koolituse maht vastavalt kokkuleppele kas paaritunnine, poolepäevane (5 ak/h) või tööpäeva pikkune.

Vaata näidis-ülesehitust allpoolt.

Motivatsioonikoolitused

Huvi korral võta ühendust alltoodud kontaktidel või saada päring  siit.

Lähteülesanne ja eesmärk

 

Motivatsioonikoolituse eesmärk tuletada osalejatele meelde vastutuse võtmist iseenda ja oma töövõimekuse eest. Kuidas tulla toime tööstressiga ja ennetada läbipõlemist?

Kui me ei oska teatud asjadele enda juures tähelepanu pöörata, ei märka me, kuidas me närtsime, et pea enam ei võta, ärritume sisemiselt, suhted lähevad pingeliseks, töö tundub mõttetu ja oleme nagu “kuhugi kinni jäänud”.

On mitmeid  lihtsaid ja praktilisi võtteid, mida igapäevaselt kasutada, et hoida end tegusana, kohal ja sisemiselt täidetuna. Lisaks  saab meeskonnaga koos aidata üksteisel neid tegevusi ja suhtumisi meeles hoida.

 

Motivatsioonipäeva eesmärk on aidata osalejatel tuletada endale meelde, et sisemine motivatsioon ja sisemine rõõm tuleb endast. Et on oluline võtta vastutust enda eest – puhata välja, tuulutada pead, võtta endale aega. Nii suudab igapäevases elus tegutseda, olla toeks ja eeskujuks kaastöötajatele ja üksteisele. Taas-avastada iseenda sisemisi (vahel peitu jäävaid) potentsiaale.

Teha tööd südamega, julgeda olla aus ja avatud, tuua probleemkohti nähtavale, mängida lahtiste kaartidega, võtta vastutust eksimuste eest, tegutseda ühise eesmärgi nimel ning mitte võtta asju isiklikult. Kanda ühist vastutust klientide ja töötajate ees koos.

 

Kõik teoreetilised osad on läbipõimitud erinevatest näidetest, lugudest ja koheselt kaasatehtavatest harjutustest.

 

Koolituse maht:                3-4 h (jagatuna 1,5-2 tunnisteks mooduliteks)

Grupi suurus:                    6-25 inimest

Asukoht:                             Tellija valikul

Koolitustarvikud:             Projektor, pabertahvel, markerid, A4 paber, pastakad osalejatele, helitehnika

Koolituse fookusteemad ja ülesehitus

 

Soojendusharjutused koolituse jooksul (avavad ja käivitavad meeskonda, näitavad meeskonna-dünaamikat, varieeruvad olenevalt grupi suurusest):

 • Taimebingo

 • Nöörimäng

 • Heeliumpulk

Sissejuhatus teemadesse:

Töö ja töö tähendus meie eludes; erinevad rollid, mugavustoon ja rutiin igapäevaelus, metafooriline lugu.

Seda, et autot peab tankima, õli vahetama ning hoolduses käima, teavad kõik. Küll aga kipume ignoreerima iseenda "armatuurlaual" vilkuvaid ohutulesid ning anname pigem gaasi juurde, et hästi kiiresti võimalikult palju tehtud saaks. Nii sõidame tühja paagiga ja “kokkujooksmisohus” mootoriga.

 

Enesejuhtimine –sisemine võimekus ja psühholoogiline enesehoid töökeskkonnas:

 • Väsimuse astmed kui sisemise armatuurlaua ohutuled;

 • Enesediagnostika - isiklike stressireaktsioonide teadvustamine;

 • Erinevad energia hoidmise ja tõstmise viisid –
  nii teoorias kui praktilised harjutused, tööriistad argiseks tööpäevaks.
  Mindfulness ja kohalolu. Erinevad kohalolupraktikad.

 • Loovuse ja muutuste mäng – ABBA

 • Lõpetamine

  • Positiivne A4 – mänguline meeskonna tunnustamine

  • Tagasivaateline individuaalne refleksiooniharjutus

 

IMG_20200213_191850.jpg

Metoodika

 

Koolitus on struktureeritud ja juhitud, et tagada osalejate erksus ja valmisolek aktiivseks osaluseks. Kasutatakse nii teoreetilist aluspõhja kui kaasavaid kogemuslikke aktiivmetoodikaid. Kombineeritakse teooriaid, fakte ja kogemuslugusid ning mänge, ülesandeid, teste, paari- ja grupitöid.

Koolitus toimub sõbralikus ja positiivses keskkonnas. Tegutsetakse selle nimel, et koolitus oleks osalejate jaoks huvitav, kasulik ja lõbus.

Koolitaja jätab endale õiguse teha paindlikult muudatusi toodud teemade käsitlemisel, et vastata paremini osalejate soovidele ja vajadustele.

Õpiväljundid

 

Osaleja on omandanud teadmised erinevate väsimuste kohta: füüsiline, vaimne, emotsionaalne, sotsiaalne väsimus;

Oskab erinevaid väsimuse tundemärke märgata ja nende mõjusid endas ära tundma;

Osalejad on kirjeldanud endale, mis neilt parasjagu elus kõige rohkem energiat võtab ning ka seda, mis energiat annab;

Osaleja teab erinevaid praktilisi viise (sh kohaolu ehk mindfulness'i praktikaid), kuidas energiavarusid taastada ja tõsta enda füüsilist, intellektuaalset, emotsionaalset, sotsiaalsed võimekust;

Osaleja mõistab, et nii motivatsioon, sisemine areng kui heaolu töökeskkonnas sõltub igast meeskonnaliikmest iseendast.

bottom of page