top of page
Jah !

Meeskonnatreeningud 

Meeskonna iga liige täiendab oma isiksuse, omaduste ja väärtustega meeskonda!


Meeskonnatreening sisaldab meeskonnatöö põhialuseid, koostöö- ja grupiprotsesside tundmaõppimist. Teadvustatakse peamisi põhimõtteid, mis aitavad kaasa usaldava ja toetava meeskonna loomisele ja hoidmisele, endast ja teistest paremale arusaamisele. Treening on positiivne, tempokas, kogemusõppele põhinev ja meeskonnatööle keskendunud interaktiivne seminar, mis aitab kaasaval ja mängulisel moel kaasa ettevõtte väärtuste mõistmisele ja omaksvõtmisele. 

 

Koolituse eesmärk:

 • Omavahelise meeskonnatöö  tõhustamine, vastavate oskuste tõstmine, koostööoskuste arendamine ja postiivse ja toetava meeskonnatunnetuse loomine.


Soovitused koolituse-eelseks mõtteaineks: 

 • Mis on Sinu töömeeskonans praegu tõeliselt hästi?

 • Mille puudumine või ebapiisav tase Sind praegu kõige enam häirib?

 • Mida treeningu abiga eelõige õppida või muuta tahad?

 

Koolituse soovituslik maht: 1 kuni 2 päeva (a 8 ak/h).

 

Koolituse täpne sisu  lepitakse kokku vastava(te) kohtumis(t)e ja individuaalse eeltöö tulemusena, kuid soovitame järgmist:

 

Koolituse sisu:

 • Mis on meeskond, mis meeskonnatöö

 • Meeskonna tunnused

 • Grupi arenguprotsessid

 • Grupimõtlemine, sildistamine

 • Erinevad inimtüübid

 • Meeskonnaliikme roll, tema tunnused

 • Mina meeskonnaliikmena

 • Kommunikatsioon  ja usaldus meeskonnas

 • Meeskonna väärtused

 • Meeskonnatöö võimalikkus töökeskkonnas     

 • Meeskonnatöö elluviimine, kogemusõpe​Koolituse tulemus:

 

 • Osalejad on omandanud põhiteadmised meeskonnatöö toimemehhanismidest.

 • Osatakse jälgida ja märgata meeskonnas toimuvaid grupiprotsesse ning neid omalt poolt mõjutada.

 • Koostööle orienteeritud probleemide lahendamise oskus;

 • Selge väljendusoskus: mida ja kuidas klient tahab kuulda

 • Osalejad on mõistnud kommunikatsiooni, kaasamise, usalduse väärtuste olulisust koostöösuhete loomisel meeskonnas.

 • Iga osaleja tunnetab oma olulisust meeskonnas ning väärtustab samamoodi ka teiste rolli.

 • Teadvustatakse peamisi põhimõtteid, mis aitavad kaasa usaldava, avatud, toetava ja kaasava meeskonna ja ümbritseva koostöövõrgustiku loomisele ja hoidmisele.

 

Koolituspäev keskendub teooriaosade lühikokkuvõtetele ja põhimahus praktilistele näidissituatsioonide läbimängimisele ning konkreetsete tehnikate treenimisele. Iga teema juures on lühikokkuvõte teooriaosast, küsimuste ja vastuste ühisarutelud ning treeningsessioonid kõigile osalejatele. 

 

Huvi korral võtke ühendust alltoodud kontaktidel või saatke päring siit.

bottom of page