top of page

Kuidas hoida ennast ja oma töötajaid
rõõmsate ja aktiivsetena?

Klientide suhtumist ettevõttesse mõjutavad tippjuhtide sõnadest või tegudest oluliselt rohkem isiklikud kogemused teenindajatega.

Töös klientidega on kõige olulisem olla iga päev naeratav ja positiivne. Kliente teenindav inimene on kogu aeg „laval“.

 

Ja see nõuab päris palju tuld, sisemist jõudu. Teadmisi ja oskusi oma tööd teha on, aga sisemine tuli kipub kustuma. Miks see nii on? Kuidas seda iseendas (või oma töötajates) tuld põlemas hoida?

 

Leian, et siin on kolm peamist põhjust:

1) Unustame teatud põhitõdesid;

2) Jõud on otsas

3) Kes vastutab?

 

Unustame

Olen märganud, et üks põhjus, miks sisemine tuli kipub kustuma, on kui me unustame, miks me seda tööd teeme. Töö tähendus, selle mõte on ununenud. Ei julgeta endalt küsida: „Miks ma seda tööd teen?“, sest kardetakse, et vastus on: „Ma ei teagi enam...“

 

Inimesed ütlevad koolitustel, et neile meeldib inimestega suhelda ja klientidele kasulik olla. Aga see, mida nad teevad, pole enam see. Rutiini kinni jäädes on lihtne märgata vaid negatiivset ja unustada, mida see töö annab. Värsket õhku on vaja.

 

Küsi endalt ja kirjuta endale üles (vähemalt 5):

* Mis mulle mu töös meeldib?

ja:

* Mis mulle mu töös ei meeldi?
 

Igas töös on seda, mis ei meeldi. Kui jõudu ja energiat on, siis pole raske teha ka seda, mis ei ole nii meeldiv. Aga võib ka olla, et see töö polegi enam Sinu jaoks - on aeg edasi liikuda.

Enamasti piisab lihtsalt meenutamisest, mis meile meie töös meeldib, sest see on võib olla mattunud igapäeva kiirustamise ja väljakutsete alla. Alati sellest aga ei piisa.

 

Jõud on otsas

Me viime oma auto õigeaegselt hooldusesse, et ta hästi töötaks ja vastu peaks. Kui sageli hooldatakse aga ennast? Füüsiliselt seda veel tehakse. Aga vaimselt või emotsionaalselt? Kust üldse tuleb sisemine jõud?

 

Minu jaoks tuleb sisemine jõud rõõmust. Rõõm on energia. Elurõõm ja eluenergia. Usk endasse, rahulolu oma tegemistest. Teen midagi, mis mulle meeldib. Rõõm paneb tegutsema. Rõõm ja aktiivsus on lähedalt seotud.

Rõõmu on juba ammu mõistetud kui elu käimapanevat jõudu: „Rõõm teeb lapse lauluhääle kaunimaks kui kandlekeele“ käib ka täiskasvanute kohta. Ja nagu öeldakse, õnnelik on inimene, kes läheb rõõmuga tööle ja rõõmuga koju.

 

Küsi endalt ja pane kirja nii palju kui meelde tuleb (vähemalt 3):

* Mis Sind viimase nädala jooksul rõõmustas?

 

Vaata lähemalt, millega Su rõõmud seotud on? Koduga, tööga, vaba ajaga, isikliku arenguga?

Kuidas saaksid tuua rohkem rõõmu oma päevadesse, oma töösse?

Otsi seda, mis Sulle rõõmu teeb. Luba rõõmul end kanda ja jõuga täita.

 

Võibolla küsid Sa, et kuidas ma saan olla rõõmus, kui peab naeratama, kuigi see tundub võlts? Peab kliendilt küsima:“ Kas saan teid aidata?“ kuigi endale tundub see pealetükkiv? Peab täitma plaani... Peab-peab-peab...

Valedel alustel tegutsemine mitte ei anna, vaid võtab jõudu. Küsi endalt - kas teen, sest peab või teen sest tahan?

Kui ma tahan, siis on väga lihtne naeratada, kliendi soove ja vajadusi märgata, neid rahuldada, oma töötajaid inspireerida, juhendada ja toetada. Kui aga teen, sest pean, siis on see tõesti raske ja võtab viimsegi jõu...

Kui teen seda, mida tahan ja mis mulle meeldib, on rõõm ja jõud iseenesest kohal.

 

Oluline jõu allikas on tööle antav tähendus. Tähendust ei saa anda keegi teine, ei juht ega kolleg, ainult igaüks ise.

 

Küsi endalt ja pane kirja (vähemalt 3):

* Mida minu töö mulle annab?

* Mida mu töö teistele inimestele (klientidele, töökaaslastele, koostööpartneritele) annab?

* Mida mu töö suuremas plaanis ühiskonnale annab?

 

NB! Ära lepi vastusega „mitte midagi erilist“, otsi, kuni leia vähemalt 3 vastust igale küsimusele!

 

Et jõudu jätkuks, tuleb oma jõu allikat regulaarselt hooldada ja olla teadlik sellest, kust jõud tuleb. Ja olla teadlik sellest, mis jõudu vähemaks võtab.

Kas Sa oskad ära tunda, kuidas väsimus Sult elujõu võtab? Kas tead, kuidas väsimus liigub ligi läbi füüsilise, vaimse, emotsionaalse, sotsiaalse ja hingelise väsimuse? Kui teadlik Sa oled sellest, mis Sinu sees toimub? Kui hästi Sa kuulad ja paned tähele iseenda soove ja vajadusi?

Kas märkad, kus on Sinu tähelepanu? Kas sellel, mis hästi on? Või hoopis sellel, mis ei ole hästi? Elus on kõike, nii positiivset kui negatiivset, kuid hoides oma märgates peamiselt negatiivsel või puuduoleval, kaotame palju energiat.

 

Inimesed usuvad sageli, et nende elu mõjutab väline, mitte sisemine. Töötingimused, kolleegid, juht, palganumber... Neile tundub, et nende enda mõju oma elu ja edu kujundamisel on väiksem, kui see tegelikult on.

Aga jõud on iseenda sees. Kui me hakkame toetuma välisele, anname oma jõu ära.

 

Kes vastutab?

Kõige olulisem asi, mille eest vastutust võtta, on - kus on mu tähelepanu.

Ja hoida meeles, et sinna, kuhu läheb mu tähelepanu, sinna läheb mu energia. Tähelepanu võib olla võimaluste otsimise asemel hoopis virisemisel ja vabanduste otsimisel...  

 

Kui Sa kliendipakkumist koostad, kampsunit kood või maja ehitad, siis hoiad ju ikka vaimusilmas pilti sellest, milleni jõuda soovid. Sama on inimeste ja ka iseenda puhul. Miks me siis siin märkame peamiselt seda, et katus on vildakas, aknad on kitsad, uks ei käi nii hästi kui tahaks...?

Ole teadlik „väikesest häälest“ enda peas, nagu Blair Singer teda nimetab. Ole teadlik sellest, mida ta räägib. Kas Su sisehääl toetab Sind? Või hoopis õõnestab?

Selleks, et inimene julgeks vastutust võtta, on tal vaja endasse uskuda. Töö juures on juhil oluline roll täita, et peegeldada inimestele oma usku neisse. Meis kõigis on ebakindlust. Mõned oskavad seda lihtsalt rohkem maskeerida kui teised. Juhina on oluline roll toetada töötajate eneseusaldust, selle asemel, et seda omalt poolt vähendada...

 

Küsi endalt ja pane kirja 5 joont, millisena Sa ennast või oma meeskonda näed?

*

*

Vaata milliseid jooni Sa välja tõid? See, mida Sa näed, see saab võimenduma.
Nüüd pane kirja, millisena tahaksid oma meeskonda näha?

*

*

Mida Sa saaksid teha, et need omadused välja tuleksid? Kus on sädemeid, mida hõõguma puhuda?


Rõõm ja tegutsemislust tuleb julgusest ja usaldusest. See ei tule sellest mõttest, et kui ma hästi ei tööta, siis ma võin töö kaotada, saada hukkamõistu osaliseks või kaotada palgas. See on kõik hirmul põhinev. Mida hirm teeb? Paneb kokku tõmbuma. Eneseusaldust töö juures võib mõjutada kõige rohkem otsene juht. Nii vähendada kui suurendada.

 

Nii et tasub mõtiskleda ka järgmistel teemadel:
* Millised on täna minu meeskonda tõstvad ja toetavad tegevused?

* Kuidas toetan oma meeskonda, et nad oleksid rõõmsad ja täidetud tegutsemislustiga?

* Millised minu tänased tegevused võivad vähendada inimeste usku ja indu?


Ja hinda 5 palli skaalal, kuidas Su inimesed tunnevad, et Sa usud neisse?

 

Ja lõpetuseks küsi endalt ja pane kirja (5 veel parem - 10):

* Mida Sa seoses tööga kõige enam kogeda soovid?

 

Vali neist üks soovidest, pane silmad kinni ja kujuta ette, mis tunne oleks, kui see olekski nii?


Klientidega töötamise kõige esimene etapp – iseenda häälestamine - on edukate kliendikontaktide seisukohalt eluliselt tähtis. 

Häälestumine on kõige alus, vundament. Iga sportlane, iga muusik teab, kui suurel määral oleneb tulemus õigest häälestumisest. Sama ka siin.

 

Unustamine on inimlik. Leia võimalusi tuletada endale meelde tõdesid, mis Sind toetavad ja inspireerivad.

Jõud on Sinu sees. Hoia see elusana – lase end rõõmul kanda!

Elu on Sinu kätes. Just Sina ise vastutad oma rõõmu, energia ja edu eest.

 

 

Aitan heameelega Su meeskonnal üles oma motivatsiooni, sisemist rõõmu ja jõudu!

Võta ühendust sellel lehel või alltoodud kontaktidel.

 

bottom of page