top of page
Jah !

Kliendikohtumiste koolitus fookusega suhtlusoskustel


Mõistes kuidas suhtlusprotsess toimib, on lihtne kliente mõista ning kohandada ennast vastavalt olukorrale. ​See omakorda aitab kaasa pikaajaliste ja mõlemale poolele väärtust loovate kliendisuhete loomisele ja hoidmisele. 

Iga kliendisituatsiooni saab teadlikult suunata ja kujundada, kui teatakse, kuidas info liigub, millised on võimalikud takistused, kuidas kasutada verbaalset ja mitteverbaalset keelt, kuidas klienti kuulata nii, et ta räägiks, kuidas tagada oma sõnumi selgus ning mida teha, et  tulla toime pingelises olukorras tekkivate emotsioonidega.

 

Koolituse eesmärk:

 • anda osalejatele vajalikke teadmisi ja töövahendeid, arendada praktilisi suhtlemisoskusi ja kuidas  juhtida kliendikohtumisi, osata kohanduda erinevate klientide stiiliga, kuidas lugeda ja kasutada kehakeelt.
   

Soovituslik koolituse maht:  1-3 päeva (a 8 ak/h). 
Vastavalt kokkuleppele võib maht olla ka kas lühikoolituse formaadis (4 ak/h) või pikemaajalise arenguprogrammina.

Kliendikohtumiste juhtimine

Koolituse täpne sisu  lepitakse kokku vastava(te) kohtumis(t)e ja individuaalse eeltöö tulemusena, kuid soovitame käsitleda järgmisi teemasid:

 

Koolituse sisu:

 

 • Suhtlemise ja kommunikatsiooni olemus;

 • Suhtlusprotsess ja selles  tekkivad võimalikud vead (info moondumine, aktiivse kuulamise ja sagedase tagasiside küsimise tähtsus);

 • ​Ülevaade erinevatest suhtlemisoskustest (kuulamisoskus, selge väljendusoskus, kehtestamine, konfliktidega toimetuleku oskused, koostööle orienteeritud probleemide lahendamise oskused); 

 • Aktiivse kuulamise põhitõed;

 • Küsimuste küsimise oskus;

 • Kuidas lugeda ja kasutada kliendikohtumisel kehakeelt;

 • Klientide käitumisstiilide erinevused läbi DISC mudeli;

 • Kliendikohtumise ülesehitamine ja läbiviimine;

 • Treeningud kolmikus: klient, kliendihaldur ja vaatleja.


​Koolituse tulemus:

 • Osalejad on omandanud põhiteadmised suhtlemisprotsessist ja oskavad vältida tekkivaid probleeme;

 • Osatakse ehitada üles kliendikohtumist ning seda juhtida;

 • Kasutada küsimuste küsimist, aktiivse kuulamise tehnikaid (erinevate küsimuste küsimine, peegeldamine, kehakeele, hääletooni, kirjastiili lugemine ja kasutamine), lugeda ja kasutada kehakeelt, osatakse ka keerulistes kliendisituatsioonides emotsionaalse pingega toime tulla, jäädes kliendi suhtes professionaalseks ja abivalmiks nii, et klient lahkub hea tundega;

 • Osaleja oskab kohanduda erinevate klienditüüpidega ja suhelda nendega neile sobivas stiilis.
   

Iga teema juures on lühikokkuvõte teooriaosast, mis seotakse grupitööde, harjutuste ja aruteludega. Lisaks viiakse läbi treeningsessioonid praktiliste näidissituatsioonide läbimängimisega erinevate tehnikate harjutamiseks ja kinnistamiseks.

 

Huvi korral võta ühendust alltoodud kontaktidel või saada päring siit.

 

bottom of page