top of page
Kui puhuma hakkavad muutuste tuuled, ehitavad mõned inimesed müüre, teised aga tuuleveskeid.

Muutuste juhtimine

Kuidas juhtida muutuseid endas ja enda ümber?

Koolituse eesmärk:

 • tõsta osalejate valmisolekut muutlike ja määramatute olukordadega toimetulekuks;

 • anda osalejatele selliste perioodidega toimetulekuks vajalikke teadmisi, praktilisi oskusi ja uusi käitumisviise, kuidas muutlikel ja pingelistel aegadel iseennast toetada.


1,5 - 2 päevane muudatustega toimetuleku koolitus-treening sisaldab muudatuste juhtimise põhialuseid isiklikul tasandil,  muudatustega seotud protsesside tundmaõppimist ja nende mõjutamist nii tööelus kui enda sisemisel tasandil.

Koolitustemaatika liigub kaasaval ja mängulisel moel üldisemalt isiklikumale, maailma- ja ettevõttetasandilt iseendani, tuues kaasa selgema minapildi ning enesest ja teisest parema arusaamise. Teadvustatakse peamisi põhimõtteid, mis aitavad kaasa enda juhtimisele ja teiste toetamisele nii kriisisituatsioonides kui pikemat aega kestvate keerulistel, määramatutel ja muutlikel aegadel. Luuakse selgust iseendas ja tehakse omavahelisi kokkuleppeid usaldava ja toetava meeskonna hoidmiseks.

Koolituse detailne sisu  lepitakse kokku vastava(te) kohtumis(t)e ja individuaalse eeltöö tulemusena, vastavalt erinevate vajaduse ilmnemisele, kuid soovitame käsitleda järgmisi teemasid:
Koolituse sisu:

 • Erinevad muutused: maailmas, organisatsioonis, isiklikul tasandil;

 • Muutuste olemus, nende mõju;

 • Kriis ja muutused. Planeeritud ja planeerimata sündmused;

 • Suhtlemise olulisus muutustega toimetulekus;

 • Muutuste psühholoogia (nt. miks inimene osutab muutustele vastupanu);

 • Muutuste eduka elluviimise strateegiad meeskonnale kui igale töötajale individuaalselt.

 

Lisaks võib käsitleda järgmisi teemasid:

 • Inimestevahelised koostööprotsessid keerulistel aegadel, nende mõistmine, suunamine ja juhtimine;

 • Inimeste käitumise eripärad, erinevad inimtüübid, nendega kohanemine koostööprotsessides;

 • Kommunikatsioon, teadlik ja eesmärgipärane suhtlemine;

 • Tagasiside, selle andmine ja võtmine. Edastatava sõnumi selgus;

 • Iseenda kitsaskohtade ja tegutsemismustrite lugemisoskus nii teadliku kui alateadliku meele tasandil;

 • Tegevused uute käitumisviiside juurutamiseks;

 • Psühholoogiline enesehoid stressiseisundi ennetamiseks. 

 

 

Koolituse tulemus:

Koolituse tulemusena on osaleja valmisolek muutusteks (ja sellega seotud määramatuseks) tõusnud. Ta on omandanud põhiteadmised muutustega seotud protsessidest enda ümber ja ka enda sees. Osaleja oskab märgata nii teiste kui enda sisemisi (vastu)reaktsioone ning teab, kuidas neid juhtida. Ta oskab ja suudab vähendada muutustega kaasnevat sisemist vastuseisu ja sellest tingitud stressi oma (töö)elus, säilitada meeldivat ja rahulikku töökeskkonda ning efektiivselt  ja koostöövalmilt tegutseda. Iga osaleja tunnetab oma olulisust meeskonnas muudatusterohkel perioodil ning väärtustab samamoodi ka teiste rolli. 

 

Huvi korral võtke ühendust alltoodud kontaktidel või saatke päring  siit.

 

bottom of page