Kui keegi inimene või mingi olukord teid väga häirib, siis õnnistage teda iga kord, kui temast mõtlete.  ~Louise L. Hay~

Psühholoogiline enesehoid

Kuidas vältida stressi ja läbipõlemist? Kuidas toimib psühholoogiline enesehoid?

Pingetega toimetulek on tänasel päeval kiire elu- ja töötempo tõttu eriti aktuaalne ning vajadus selle teema käsitlemise järele on aastatega kasvanud. 

Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi stressi olemusest ja põhjustest, õpetada osalejaid märkama oma stressi varaseid tunnuseid, mõistma selle allikaid, ennetama ülemäärase stressi kuhjumist ning täiendada oma stressijuhtimise oskusi.

See praktiline ja kaasav koolitus aitab tõsta inimeste aktiivset energiat, sisaldab praktilisi näpunäiteid ja harjutusi. 

 

Koolituse tulemusena oskab osaleja:

 • ära tunda varaseid stressimärke ja teadvustada oma stressi allikaid; 

 • valida valida vastavalt olukorrale sobivaid toimetulekustrateegiaid;

 • analüüsida ennast stressijuhtimise vaatevinklist lähtuvalt;

 • kasutada erinevaid praktilisi harjutusi enese toetamiseks.

 

Koolituse soovituslik maht: 1-2  päeva (a 8 ak/h).

 

Koolituse sisaldab teooriat, grupiarutelusid, eneseanalüüsi  ja erinevate praktiliste oskuste läbimängimist ja harjutamist.

Kuna kitsaskohad võivad organisatsiooniti olla väga erinevad, siis lepitakse koolituse detailne sisu  kokku vastava(te) kohtumis(t)e ja individuaalse eeltöö tulemusena.

 

Soovitame käsitleda järgmisi teemasid: 

 • Stressi mõiste ja olemus

 • Stressi allikad

 • Isiklike stressiallikate kindlakstegemine

 • Stressi sümptomid

 • Stressiga toimetuleku üldpõhimõtted

 • Toetusvõrgustik kui üks vahend stressiga toimetulekuks

 • Tööstressi olemus ja mõiste

 • Tööstressiga toimetuleku üldpõhimõtted ja meetodid

 • Läbipõlemise mõiste, olemus

 • Läbipõlemise vältimine

 

Huvi korral võtke ühendust alltoodud kontaktidel või saatke päring siit.

 

Ingelise Israel  - koolitused ja teraapia 

Tel +372 5102474 

ingelise (ät) teadlikareng.ee

 • facebook-square
 • Twitter Square
 • google-plus-square

Follow us

Et tänased unistused oleksid homne argipäev